Visa


# Team Name Captain Vice Captain
1 Visa
(2018 SCA Corporate League - 2018 SCA Corporate League Corp Division 2)
amit3078 amit vish1511 vishnu prasad rajan Visa
2 Visa
(2019 SCA Corporate League - SCA Corporate Division 2 - 2019)
Swaroop Bn Verified Visa
3 Visa
(2020 SCA Corporate League)
Swaroop Bn Verified Praveen Kellaka Verified Visa

Vishal Pratap SinghVerified

Batsman
View Profile

Vish1511 Vishnu PrasNot Verified

All Rounder
View Profile

Vish0221 Vishal PratNot Verified

All Rounder
View Profile

Viral PatoliyaVerified

Batsman
View Profile

Vira0675 ViralNot Verified

All Rounder
View Profile

Varu2932 Varun VermaNot Verified

All Rounder
View Profile

Swaroop BnVerified

Batsman
View Profile

Sury0222 SuryanarayaNot Verified

All Rounder
View Profile

Surendra ChilwalVerified

All Rounder
View Profile

Subash PrabananthamVerified

Batsman
View Profile

Shivanshu GuptaVerified

Batsman
View Profile

Shankara Narayanan RVerified

Batsman
View Profile

Shan9321 ShankarNot Verified

All Rounder
View Profile

Santhosh Kumar GowdoVerified

Batsman
View Profile

Sant2757 SantoshNot Verified

All Rounder
View Profile

Sanjeev LopesVerified

Batsman
View Profile

Sanj0233 SanjeevNot Verified

All Rounder
View Profile

Sand9114 SandeepNot Verified

All Rounder
View Profile

Samanth KrishnamurthVerified

All Rounder
View Profile

Raju Gangaraj SubramVerified

Batsman
View Profile

Raju DatlaVerified

Batsman
View Profile

Rajb2729 Raj BadaniNot Verified

All Rounder
View Profile

Pune2662 Puneet SingNot Verified

All Rounder
View Profile

Prudhviraju VatsavaiVerified

Bowler
View Profile

Praveenkumar PrabhakVerified

Batsman
View Profile

Praveen KellakaVerified

Batsman
View Profile

Prav0332 Praveen KelNot Verified

All Rounder
View Profile

Prashanth VijayanVerified

Batsman
View Profile

Pras6367 PrashanthNot Verified

All Rounder
View Profile

Pras3382 PrasanthNot Verified

All Rounder
View Profile

Pranjul SinghaiVerified

Batsman
View Profile

Pran6392 PranjulNot Verified

All Rounder
View Profile

Pradeep Damitha SenaVerified

Bowler
View Profile

Nand7013 Nanda KumarNot Verified

All Rounder
View Profile

Macneil Saviour LoboVerified

Batsman
View Profile

Kuma0686 Kumar SelvaNot Verified

All Rounder
View Profile

Jitesh ShahVerified

Batsman
View Profile

Dinesh Moorthi SubbuVerified

Batsman
View Profile

Dine2628 DineshNot Verified

All Rounder
View Profile

Dhan8995 DhananjayNot Verified

All Rounder
View Profile

Chandrashekar ViswanVerified

Batsman
View Profile

Ceci0467 CecilNot Verified

All Rounder
View Profile

Baha2797 Dhananjay BNot Verified

All Rounder
View Profile

Azad8437 AzadNot Verified

All Rounder
View Profile

Azad SinghVerified

Batsman
View Profile

Ashok Babu MundruVerified

Bowler
View Profile

Anim7061 AnimeshNot Verified

All Rounder
View Profile

Amit3078 AmitNot Verified

All Rounder
View Profile