2016 SCA Club League Division 5: League   -   FALCONS CC Falcons Mavericks Pros won by 77 Run(s) (07/03/2016)

Loading ...
FALCONS CC Falcons Mavericks Pros innings (40 overs maximum) FALCONS CC Falcons Mavericks Pros innings R B 4s 6s SR
Akas1588 Akash Mohan c grae3246 g b STUA3428 STUART R 1 6 0 0 16.67
Arjinder Singh c yash3445 yash d b raun3403 r 31 33 4 0 93.94
Rahu1167 Rahul Khasnis c avis2671 avishkar v b yash3445 yash d 66 77 6 3 85.71
Cham0426 Chamal c asho2741 ashok d b raun3403 r 77 60 6 4 128.33
Avud3201 Avudaiyappan
DNB
DNB 3 4 0 0 75.00
Avud2939 Avudayappan Kasi
DNB
DNB 1 1 0 0 100.00
Extras
(b 4 lb 6 w 27 nb 1)
(b 4 lb 6 w 27 nb 1) 38
Total
(4 wickets, 30.0 overs)
(4 wickets, 30.0 overs ) 240
Did not bat:    Sahi3062 Sahir Chhabra, Sanj2866 Sanjeet Aggarwal, Shab3148 Shabab
Bowling O M Dot R W Econ
Sandanand Anza Cc Anza 4 4.0 0 0 45 0 11.25 (5w)
Stua3428 Stuart Rudge 6.0 1 0 18 1 3.00 (1w)
Grae3246 Graeme 2.0 0 0 27 0 13.50 (4w)
Raun3403 Raunak 6.0 0 0 35 2 5.83 (5w)
Yash3445 Yash Diwan 3.0 0 0 20 1 6.67 (2w)
Avis2671 Avishkar Vilankar 2.0 0 0 19 0 9.50 (3w)
Deep3456 Deepen 3.0 0 0 32 0 10.67 (2w1nb)
Asho2741 Ashok Datta 4.0 0 0 31 0 7.75 (5w)

Fall of Wickets

ANZA CC ANZA 4 innings
(target: 241 runs from 40 overs)
ANZA CC ANZA 4 innings R B 4s 6s SR
Jame1248 James Bostock b Arjinder S 0 10 0 0 0.00
Paul1234 Paul Mcclean c akas1588 akash m b SANJ2866 Sanjeet A 26 29 3 0 89.66
Avis2671 Avishkar Vilankar c AVUD2939 Avudayappan K b avud3201 a 46 26 10 0 176.92
Yash3445 Yash Diwan
run out (Arjinder S)
run out (Arjinder S) 0 1 0 0 0.00
Deep3456 Deepen b avud3201 a 1 7 0 0 14.29
Stua3428 Stuart Rudge c SANJ2866 Sanjeet A b avud3201 a 40 24 4 2 166.67
Simu3028 Simon Wray b sahi3062 sahir c 18 17 2 0 105.88
Raun3403 Raunak c&b sahi3062 sahir c 0 1 0 0 0.00
Grae3246 Graeme c AVUD2939 Avudayappan K b shab3148 s 14 13 2 0 107.69
Asho2741 Ashok Datta b AVUD2939 Avudayappan K 0 2 0 0 0.00
Sandanand Anza Cc Anza 4
DNB
DNB 1 3 0 0 33.33
Extras
(b 0 lb 3 w 14 nb 0)
(b 0 lb 3 w 14 nb 0) 17
Total
(10 wickets, 22.1 overs)
(10 wickets, 22.1 overs) 163
Did not bat:   
Bowling O M Dot R W Econ
Arjinder Singh 5.0 1 0 35 1 7.00 (1w)
Avud2939 Avudayappan Kasi 4.0 0 0 30 1 7.50 (3w)
Avud3201 Avudaiyappan 5.0 0 0 25 3 5.00 (3w)
Sanj2866 Sanjeet Aggarwal 3.0 0 0 29 1 9.67 (2w)
Cham0426 Chamal 2.0 0 0 22 0 11.00 (2w)
Sahi3062 Sahir Chhabra 3.0 0 0 19 2 6.33 (3w)
Shab3148 Shabab 0.1 0 0 0 1 0.00

Fall of Wickets

Match Details

Topic Details
Series: 2016 SCA Club League Division 5
Match Date: 07/03/2016
Toss: FALCONS CC Falcons Mavericks Pros won the toss and elected to bat
Location: Cage
Points Earned: FALCONS CC Falcons Mavericks Pros: 2, ANZA CC ANZA 4: 0
Match Documents:
Loading ...
Loading ...
Loading ...