# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Krishnendu Bayen
 Standard Chartered 1
2 587 0 20 50 1 657
2 Kashif Awan
 Citi Top Guns
2 544 0 0 100 2 644
3 Shazib Pervaiz
 NUS
2 592 0 10 0 0 602
4 Dhiraj Singh
 NUS
2 307 90 0 50 1 447
5 Pradipta Mishra
 Standard Chartered 1
1 437 -20 10 0 0 427
6 Dinesh Shanbhag
 Citi Top Guns
2 395 0 10 0 0 405
7 Saravanan Kandaswamy
 Standard Chartered 1
1 40 180 0 50 1 270
8 Vivek Anand
 Standard Chartered 1
2 43 140 10 0 0 193
9 Ketan Mehta
 Standard Chartered 1
2 35 140 10 0 0 185
10 Vinayak Balakrishnan
 Standard Chartered 2
1 160 0 20 0 0 180
11 Pradipta Mishra
 Standard Chartered 2
1 123 40 10 0 0 173
12 Ashish Mohan
 Standard Chartered 1
1 160 0 0 0 0 160
13 Hiren Desai
 Standard Chartered 2
1 1 130 10 0 0 141
14 Nestor Dsouza
 Standard Chartered 1
1 9 110 20 0 0 139
15 Sayantan Banerjee
 KPMG
1 115 0 20 0 0 135
16 Akshay Bhonde
 NUS
2 94 30 10 0 0 134
17 Dipak Nikam
 Capgemini
1 108 20 0 0 0 128
18 Ganesh Sundararajan
 Standard Chartered 2
1 117 0 10 0 0 127
19 Amrithanand Mandook
 Standard Chartered 2
1 117 0 0 0 0 117
20 Rahul Rajpoot
 Capgemini
1 87 0 30 0 0 117
21 Sreejith Vakkiyl
 Citi 1
1 101 -10 20 0 0 111
22 SURE4687 Surendra Cherukuri
 Capgemini
1 104 0 0 0 0 104
23 Ramachandran Sundarrajan
 Citi 1
1 95 0 0 0 0 95
24 Vipul Sharma
 Citi Top Guns
1 90 0 0 0 0 90
25 Arvind Kozhiyalam
 Standard Chartered 1
1 0 90 0 0 0 90
26 Gaurav Kapoor
 NUS
1 90 0 0 0 0 90
27 Nikhil Arora
 Citi Top Guns
2 48 40 0 0 0 88
28 Manoj Nair
 Standard Chartered 1
1 84 0 0 0 0 84
29 Kaushik Ilango
 NUS
1 1 50 30 0 0 81
30 Vinay Rohira
 KPMG
1 40 40 0 0 0 80
31 Sreejith Vakkiyl
 Citi Top Guns
2 9 70 0 0 0 79
32 sude3460 sudeep kumar
 Citi Top Guns
2 71 0 0 0 0 71
33 Avinash S
 Citi 1
1 71 0 0 0 0 71
34 Abhishek Nigam
 Citi Top Guns
2 0 60 10 0 0 70
35 Arjun Kochhar
 KPMG
1 70 0 0 0 0 70
36 Rohit Kekre
 NUS
1 0 70 0 0 0 70
37 bhargav vadhiraja
 NUS
1 34 30 0 0 0 64
38 Karthik Swaminathan
 Standard Chartered 2
1 0 60 0 0 0 60
39 Ramkrishna Kumar
 Citi Top Guns
1 0 60 0 0 0 60
40 Swapnil Jaju
 Citi Top Guns
1 0 60 0 0 0 60
41 Udaya Bhaskar
 Citi 1
1 30 30 0 0 0 60
42 kira0026 kiran keshav
 Capgemini
1 66 -10 0 0 0 56
43 Surya Mr
 Standard Chartered 2
1 54 0 0 0 0 54
44 ASHI6490 Ashish Kaul
 Capgemini
1 1 40 10 0 0 51
45 Shankar Ganesh
 Standard Chartered 1
2 16 0 30 0 0 46
46 Kshitij Jhunjhunwala
 Standard Chartered 1
1 6 0 40 0 0 46
47 Irfan Madakia
 KPMG
1 26 20 0 0 0 46
48 Gyan Kumar
 Citi Top Guns
2 5 40 0 0 0 45
49 Vaidyanathan Vairavan
 Citi Top Guns
1 2 0 40 0 0 42
50 Satish Rajaraman
 Standard Chartered 2
1 1 30 10 0 0 41
51 Anikesh Kumar
 NUS
1 0 40 0 0 0 40
52 Chaitanya Kurukuri
 Citi Top Guns
1 5 0 30 0 0 35
53 Sandeep Bandari
 Citi 1
1 43 -10 0 0 0 33
54 Deepak Sarika
 Capgemini
1 2 30 0 0 0 32
55 Prabhat Dwivedi
 KPMG
1 2 30 0 0 0 32
56 Amresh Gauba
 Standard Chartered 1
1 9 20 0 0 0 29
57 UDAY0463 Udaya Kiran Punugu
 Capgemini
1 23 0 0 0 0 23
58 Satish Rajaraman
 Standard Chartered 1
1 0 20 0 0 0 20
59 Rizwan Madakia
 Standard Chartered 2
1 3 10 0 0 0 13
60 Sandeep Singh
 Standard Chartered 2
1 3 10 0 0 0 13
61 Amrithanand Mandook
 Standard Chartered 1
1 2 0 10 0 0 12
62 Amit Sadana
 KPMG
1 -9 0 20 0 0 11
63 gaur4680 gaurav modi
 Capgemini
1 11 0 0 0 0 11
64 Sanjeet Aggarwal
 Standard Chartered 1
1 0 10 0 0 0 10
65 Sumit Malhotra
 Citi 1
1 7 -10 10 0 0 7
66 Umair Hameed
 KPMG
1 -4 0 10 0 0 6
67 Shashrik Nayar
 NUS
1 6 0 0 0 0 6
68 Srinivasan Shanmuganathan
 Standard Chartered 1
1 24 -20 0 0 0 4
69 Ronak Lakhotia
 NUS
2 4 0 0 0 0 4
70 Manish Shah
 Citi 1
1 2 0 0 0 0 2
71 Ajay Vasudevan
 Standard Chartered 1
1 2 0 0 0 0 2
72 Amit Vaidya
 Capgemini
1 1 0 0 0 0 1
73 Kushagra Goyal
 NUS
1 0 0 0 0 0 0
74 Vipul Sharma
 Citi 1
1 -10 10 0 0 0 0
75 Abhishek Sharma
 Citi Top Guns
2 0 0 0 0 0 0
76 Manish Shah
 Citi Top Guns
1 0 0 0 0 0 0
77 sach8482 sachin
 Capgemini
1 0 0 0 0 0 0
78 Anand Mantri
 NUS
2 0 0 0 0 0 0
79 Muhammed Ashraf Palliyarakkan Chalil
 Standard Chartered 2
1 -10 10 0 0 0 0
80 Ketan Das
 Capgemini
1 0 0 0 0 0 0
81 Mohamed Yusof Aslam
 KPMG
1 0 0 0 0 0 0
82 Ahad Vakil
 NUS
1 0 0 0 0 0 0
83 Akhil Bheda
 KPMG
1 -3 -10 10 0 0 -3
84 Piyush Chawhan
 KPMG
1 1 -10 0 0 0 -9
85 Sarabjit Anand
 Standard Chartered 1
1 0 -10 0 0 0 -10
86 Pramod Venkataramanan
 NUS
1 -10 0 0 0 0 -10
87 sree5138 sreejesh kizhake
 Capgemini
1 0 -10 0 0 0 -10
88 Akash Verma
 NUS
1 -10 -10 10 0 0 -10
89 Sreejit Sreekumar
 Citi 1
1 -10 0 0 0 0 -10
90 Ayush Parikh
 KPMG
1 -10 0 0 0 0 -10
91 Gautam Sharma
 Citi 1
1 7 -20 0 0 0 -13
92 Lokesh Pandey
 Citi 1
1 -10 -10 0 0 0 -20
93 Sushmit Sharma
 NUS
2 2 -50 10 0 0 -38