Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
ARJUN MUTREJA
(SG Stars)
3 3 0 226 30 2 0 2 106 96.17 75.33
2
Rohan Ranga
(SG Crimsons)
3 3 1 208 20 12 1 1 153 116.20 104.00
3
Kshitij Shinde
(SG Stars)
4 4 0 155 13 1 2 0 72 72.09 38.75
4
Aditya Mallik
(SG Stars)
4 4 0 118 10 1 0 1 104 78.67 29.50
5
Roger Mukasa
(SG Crescents)
4 4 1 114 14 1 1 0 85 74.03 38.00
6
Virandeep Singh
(SG Stars)
4 4 0 110 7 4 1 0 76 64.33 27.50
7
Navin Param
(SG Crimsons)
2 2 1 104 6 3 1 0 70 72.22 104.00
8 4 3 1 101 11 1 1 0 68 71.13 50.50
9
Prasheen Param
(SG Crimsons)
4 4 0 97 6 1 0 0 45 53.30 24.25
10
Arit Dutta
(SG Crescents)
4 4 0 88 11 2 0 0 46 79.28 22.00
11
Karabo Motlhanka
(SG Crimsons)
4 4 1 82 7 1 1 0 52 56.55 27.33
12
Aryaman Uchil
(SG Crescents)
2 2 0 65 6 5 1 0 58 125.00 32.50
13
Chetan Suryawanshi
(SG Crimsons)
2 2 1 62 5 4 1 0 58 151.22 62.00
14
Manpreet Singh
(SG Crescents)
4 4 0 57 8 0 0 0 28 62.64 14.25
15
Charles Waiswa
(SG Crescents)
3 3 0 54 6 0 0 0 28 29.35 18.00
16 3 2 1 42 7 0 0 0 25 87.50 42.00
17
Rezza Gaznavi
(SG Stars)
4 4 0 38 4 1 0 0 19 66.67 9.50
18
Utsav Rakshit
(SG Crimsons)
2 2 0 34 4 0 0 0 34 44.16 17.00
19
Husnain Shah
(SG Stars)
4 4 0 33 3 1 0 0 18 89.19 8.25
20
Janak Prakash
(SG Crimsons)
4 2 0 32 4 1 0 0 32 71.11 16.00
21
Irfan Madakia
(SG Crescents)
4 3 1 31 3 0 0 0 19 34.83 15.50
22 3 3 0 29 2 0 0 0 17 50.88 9.67
23
Shahrukh Dar
(SG Crescents)
4 3 0 23 4 1 0 0 19 109.52 7.67
24 4 4 0 21 1 1 0 0 16 35.59 5.25
25
Vinit Mehta
(SG Crescents)
4 3 1 17 3 0 0 0 17 80.95 8.50
26 3 3 2 16 3 0 0 0 9 160.00 16.00
27
Tafara Chingwara
(SG Crimsons)
4 2 1 16 1 1 0 0 12 66.67 16.00
28
James Cox
(SG Crescents)
4 2 0 15 3 0 0 0 13 71.43 7.50
29
Arun Vijayan
(SG Stars)
1 1 0 15 2 0 0 0 15 50.00 15.00
30
Kenneth Waiswa
(SG Crimsons)
4 2 0 12 1 1 0 0 11 120.00 6.00
31 1 1 0 11 1 0 0 0 11 52.38 11.00
32
Rahul Mohan
(SG Crimsons)
3 2 0 10 2 0 0 0 6 66.67 5.00
33
Aahan Achar
(SG Stars)
3 2 2 10 0 0 0 0 10 55.56 0.00
34
Avi Dixit
(SG Stars)
2 2 0 9 1 0 0 0 8 47.37 4.50
35
Aman Desai
(SG Stars)
2 2 1 8 0 0 0 0 7 160.00 8.00
36
Anantha Krishna
(SG Crescents)
3 2 1 8 2 0 0 0 8 80.00 8.00
37 2 2 1 4 0 0 0 0 3 44.44 4.00
38
Manoj Kumar Yadav
(SG Crimsons)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 30.00 3.00
39
Ishaan Paul Sawney
(SG Crescents)
3 1 1 2 0 0 0 0 2 40.00 0.00
40 2 1 0 2 0 0 0 0 2 22.22 2.00
41
Vinoth Bhaskaran
(SG Crimsons)
3 1 0 2 0 0 0 0 2 15.38 2.00
42 3 2 0 1 0 0 0 0 1 20.00 0.50
43
Suresh Appusamy
(SG Crimsons)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
44
Sai Harsha
(SG Stars)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
45
Lohith Avadhani
(SG Crescents)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
46
Karthik Shah
(SG Crimsons)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
47
Amjad Mahboob
(SG Crescents)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
48
Pramesh Singhavi
(SG Crimsons)
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
49
Arnaav Karan Chabria
(SG Crimsons)
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00