Visa (2016 SCA Corporate League Division 1)

Captain : abhi0049 abhishek ravi

Vice Captain : vish1511 vishnu prasad rajan

Player Count : 25

Players
Team Officials

C

Abhi0049 Abhishek Ra..Not Verified

All Rounder
View Profile

Asho0219 AshokNot Verified

All Rounder
View Profile

Bala3203 Baladjee Ja..Not Verified

All Rounder
View Profile

Bala3457 Balasubrama..Not Verified

All Rounder
View Profile

Basa0215 Basanagouda..Not Verified

All Rounder
View Profile

Chandrashekar Viswan..Verified

Batter
View Profile

Dine2628 DineshNot Verified

All Rounder
View Profile

John0208 Johnny Mich..Not Verified

All Rounder
View Profile

Kuma0686 Kumar Selva..Not Verified

All Rounder
View Profile

Pank0634 Pankaj Shar..Not Verified

All Rounder
View Profile

Pras3382 Prasanth Vi..Not Verified

All Rounder
View Profile

Pune2662 Puneet Sing..Not Verified

All Rounder
View Profile

Rahu0206 Rahul J Sha..Not Verified

All Rounder
View Profile

Rajb2729 Raj BadaniNot Verified

All Rounder
View Profile

S KumarNot Verified

All Rounder
View Profile

Sama0566 SamanthNot Verified

All Rounder
View Profile

Sant2757 SantoshNot Verified

All Rounder
View Profile

Shan3381 ShankaraNot Verified

All Rounder
View Profile

Soum2479 Soumik Bane..Not Verified

All Rounder
View Profile

Sury0222 Suryanaraya..Not Verified

All Rounder
View Profile

Swaroop BnVerified

Batter
View Profile

Varu2932 Varun VermaVerified

All Rounder
View Profile

Vira0675 ViralNot Verified

All Rounder
View Profile

Vish0221 Vishal Prat..Not Verified

All Rounder
View Profile

VC

Vish1511 Vishnu Pras..Not Verified

All Rounder
View Profile
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...
Loading ...